خروج ۳ میلیون نفر جمعیت شاغل از بازار کار طی یک سال +نمودار

براساس آمار منتشر شده، بالغ بر ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر که در تابستان ۱۴۰۰ دارای شغل بوده اند، در تابستان ۱۴۰۱ یا بیکار شده اند یا از بازار کار خارج شده اند.
 

به گزارش اقتصادنیوز، بنا به آخرین داده های منتشر شده از بازار کار، کل تعداد شاغلین اقتصاد ایران در تابستان سال جاری ۲۳ میلیون و ۷۷۸ هزار نفر برآورد شده است.

بررسی نسبت اشتغال در تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

بر این اساس نسبت اشتغال در اقتصاد ایران ۳۷.۳ درصد است، به بیان ساده تر در تابستان امسال تنها حدود ۳۷ درصد از افرادی که در سن اشتغال(۱۵ ساله و بیشتر) قرار دارند شاغل بوده اند. این شاخص در تابستان سال گذشته ۳۷.۲ درصد بوده که نشان می دهد در این بازه زمانی کمی وضعیت اشتغال در کشور بهبود یافته است.

در تابستان سال گذشته کل جمعیت شاغل ۲۳ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر بوده، بنابراین کل این جمعیت در تابستان امسال نیز شاغل نمانده و احتمالا وضعیت اشتغال شان تغییر کرده است.

آمار ها نشان می دهد ۸۵ درصد از جمعیتی که سال گذشته در تابستان شاغل بوده اند در تابستان امسال نیز دارای کار هستند. به عبارت دیگر حدود ۲۰ میلیون نفر از ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که در تابستان سال گذشته شاغل بوده هنوز هم شاغل اند.

همچنین ۲.۹ درصد افراد شاغل در تابستان ۱۴۰۰ در تابستان امسال بیکار بوده که این جمعیت برابر است با ۶۷۸ هزار نفر.

چند میلیون نفر شاغل از بازار کار خارج شدند؟

برآوردها گویای این است که ۲ میلیون و ۶۹۱ هزار نفر از کسانی که در تابستان ۱۴۰۰ دارای شغل بوده در تابستان ۱۴۰۱ به طور کامل از بازار کار خارج شده(خروج از جمعیت فعال اقتصادی) و دیگر جویا و متقاضی کار نیستند.

بر این اساس از هر ۱۰ نفری که در سال گذشته دارای کار بودند، بیش از یک نفر در امسال اصلا مایل به کار کردن نیست. به طور کلی می توان گفت که ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر که در تابستان سال گذشته دارای شغل بوده اند در فصل مشابه امسال یا بیکار شده اند یا دیگر تمایلی به شاغل شدن نداشته اند.

البته ممکن است این خروج از جمعیت فعال اقتصادی و متقاضی کار نبودن به علت بیکاری و سپس نا امیدی از پیدا کردن شغل باشد.  البته با توجه به اینکه تعدادی از جمعیت شاغل کاسته شده، از آن سو نیز درصدی از کسانی که در تابستان سال گذشته بیکار یا غیر فعال بوده در تابستان امسال شاغل شده اند

جشنواره سرمایه‌های میلیاردی آداک
فقط تا نیمه شهریورماه

بهترین تصمیم پرسود تابستانی خود را بگیرید‌ و خالق یک کسب وکار جدید باشید…

با تضامین ملکی و محضری مطمئن

✅ شرعی        ✅ پرسود        ✅ قانونی

× WhatsApp