خودکفایی ساخت قطعات داغ

خودکفایی ساخت قطعات داغ

براساس توافق با تامین کنندگان خارجی و در صورت مرتفع شدن مشکل حمل زمینی  تجهیزات صنعتی ناشی از شیوع ویروس کرونا امکان ترخیص تجهیزات مذکور تا  اواخر خرداد ماه جاری  از مبادی گمرم متصور است و انتظار ترخیص نمیرود

جشنواره سرمایه‌های میلیاردی آداک
فقط تا نیمه شهریورماه

بهترین تصمیم پرسود تابستانی خود را بگیرید‌ و خالق یک کسب وکار جدید باشید…

با تضامین ملکی و محضری مطمئن

✅ شرعی        ✅ پرسود        ✅ قانونی

× WhatsApp