مالیات سود سپرده های بانکی چگونه حساب می شود؟

اقتصاد ۱۰۰- نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی » روز دوشنبه ۱۴ آذرماه، توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار شد که در آن به بررسی قانون مالیات برسود سپرده های بانکی پرداخته شد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد ۱۰۰، رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، ضمن تاکید بر اینکه سود سپرده‌های بانکی نیز یک نوع درآمد به حساب می‌آید، افزود: به این ترتیب به طور معمول این درآمدها نیز باید مشمول مالیات باشد. اما از یک زاویه دیگر سود سپرده‌های بانکی حاصل از یک فعالیت در اقتصاد کشور بوده است و اگر آن فعالیت اقتصادی مالیات را پرداخت کرده باشد، اعمال مالیات بر سود مشتق شده از آن به نوعی مالیات مضاعف به حساب می‌آید و میتواند فشار مالیاتی بر شرکت‌ها را افزایش دهد.

 نکته دیگر اینکه اگر این پایه مالیاتی تنها به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها وضع شود میتواند به انحراف منابع از حساب شرکت‌ها به حساب‌های شخصی بشود و عملا هدف آن محقق نشود. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد وضع این مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها ترکیب اجزاء نقدینگی را تغییر داده و سیالیت نقدینگی را افزایش داده است. بنابراین ابتدا باید به سراغ پایه‌های مالیاتی رفت که اثرات منفی کمتری در مقایسه با مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دارند. دست کم توصیه من این است که مالیات بر سود سپرده‌ها با نرخی کم آغاز شود که حساسیت کمتری ایجاد کند.

روش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

«محسن حسنی»، معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی: به طور کلی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به سه روش اخذ می‌شود. روش اول اعمال مالیات به شکل مقطوع است. در این روش در زمان واریز سود از سوی بانک، درصدی از آن به عنوان مالیات مقطوع سود سپرده کسر و به حساب دولت واریز شود. در این روش اینکه سپرده‌گذار چه کسی است و در مجموع چقدر درآمد دارد مورد توجه قرار نمیگیرد و همین مسئله نقطه ضعف اصلی آن است.

جشنواره سرمایه‌های میلیاردی آداک
فقط تا نیمه شهریورماه

بهترین تصمیم پرسود تابستانی خود را بگیرید‌ و خالق یک کسب وکار جدید باشید…

با تضامین ملکی و محضری مطمئن

✅ شرعی        ✅ پرسود        ✅ قانونی

× WhatsApp