هفته بدون افزایش در نرخ سود بازارهای مالی

هفته بدون افزایش در نرخ سود بازارهای مالی

اکوایران:نرخ سود در دو بازار مهم در هفته اخیر هیچ افزایشی را ثبت نکرده است.

بررسی های آماری از معاملات ثبت شده بین بانکی در هفته اخیر نشان می‌دهد وضعیت هزینه استقراض در بازار باز همچنان ثابت بوده است. این درحالی است که قیمت پول در هفته گذشته به حداقل خود در بازه یک ماه و نیمه رسیده است.

به گزارش اکوایران، در ادبیات اقتصادی عموما نرخ بهره بین بانکی را قیمت پول می دانند. در همین خصوص داه های آماری حاکی از آن است که به نظر، بانک مرکزی قصددارد تا نرخ بهره یین بانکی را از سطوح بی سابقه خود جدا کرده و تقلیل دهد. این در حالی است که مسیر این نرخ در بازار باز همچنان ثابت بوده است.

 

روند ثابت در نرخ سود بازار باز

در هفته منتهی به ۱۷ خرداد ماه سال جاری نرخ سود در بازار باز برابر با ۲۳ درصد بوده و مسیری ثابت را پشت سر گذاشت. در این بازار بانک ها می توانند نیاز های میان مدت نقدینگی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی برطرف کنند. بانک مرکزی هم با توجه به سیاست های خود در خصوص نرخ بهره و همین طور کسری نقدینگی در بازار بین بانکی می تواند هر میزان که صلاح بداند در بانک ها تزریق نقدینگی انجام دهد.

در هفته اخیر داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان داد این نهاد حدودا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق کرده که در عملیات هفتگی بازار باز سابقه نداشته است. این در حالی است که البته نرخ سود بازار باز برابر با ۲۳ درصد بوده وتغییری را ثبت نکرده است. برخی این رکوردزنی در تزریق پول بازار باز را در ادامه کنترل نرخ بهره بانکی می دانند.

نرخ بهره بین بانکی در بازار شبانه به صورت میانگین موزون هفتگی به دست می آید. بررسی ها نشان می دهد این شاخص در هفته اخیر برابر با ۲۳.۴۴ درصد بوده و در حداقل خود در بازه یک ماه و نیم قرار گرفته است. این درحالی است که در هفته های قبل این شاخص به رکورد خود در هفت سال گذشته رسیده بود.

به عقیده برخی کاهش نرخ بهره بین بانکی می تواند نشانی از کاهش تقاضای بانک ها در بازار شبانه باشد. موضوعی که بانک مرکزی با تزریق بی شمار خود در هفته اخیر به صورت مقطعی پوشش داده است.

جشنواره سرمایه‌های میلیاردی آداک
فقط تا نیمه شهریورماه

بهترین تصمیم پرسود تابستانی خود را بگیرید‌ و خالق یک کسب وکار جدید باشید…

با تضامین ملکی و محضری مطمئن

✅ شرعی        ✅ پرسود        ✅ قانونی

× WhatsApp