وی همچنین گفت: در حال حاضر در قبرس شمالی پیش‌فروش مسکن برای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ صورت می‌گیرد و بنا به شواهدی که هست نیمی از متقاضیان از بازار ایران است و بازارهای ترکیه و بقیه بازارها را اضافه کنیم می‌بینیم که در واقع یک جریان خروج ارز برای خرید مستغلات در کشورهای دیگر است؛ مستغلاتی که می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری شود.

بنا به گفته وی، میزان منابع مالی گروه‌های متوسط به پایین تقریبا در حد مینیموم خودش در طول تاریخ کشور برای خرید مسکن است.

یزدانی همچنین افزود: «وام‌های بانکی هم تکافوی خرید را نمی‌دهد بنابراین منابع مالی خرد و متوسط با این سطح قیمت قدرت ورود به بازار را ندارد.»

و این ضعف در قدرت ورود به بازار باعث می‌شود که حجم معاملات نتواند رو به افزایش برود.

پس بر اساس جمع‌بندی این کارشناس، عدم نقدپذیری و همچنین ضعف توان اقتصادی آحاد ملت باعث خواهد شد که جهش‌های آنچنانی در سطح معاملات نداشته باشیم. 

یزدانی تاکید کرد: اما در بخش قیمتی تغییر ارزش دلار می‌تواند روی قیمت تمام شده و روی حرکت منابع مالی به سمت بازار مسکن تاثیر بگذارد و تا حدی به صورت نسبی ورود خواهد کرد ولی این ورود به گونه‌ای نخواهد بود که ما با جهش‌های قیمتی مواجه باشیم.

منظور از جهش قیمتی افزایش قیمت بیش از نرخ تورم است و قطعا افزایش قیمت مسکن را خواهیم داشت ولی کمتر از نرخ تورم.